Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

God jul!

Vi takkar alle for samarbeidet i 2010 og ynskjer god jul!

Les meir

Juleverkstad

Fredag 17. desember var det tid for den årlege juleverkstaden.

Les meir

Besøk på bedriftene Scana Volda og Vik Ørsta AS

I samband med faget prosjekt til fordjuping besøkte elvane på Vg1 TIP to bedrifter i Ørsta Volda torsdag 15. desember.

Les meir

Bedriftsbesøk til Sibelco Nordic på Åheim

Begge TIP-klassene hadde ein innhaldsrik dag med orientering og omvisning på dei svære anlegga til Sibelco Nordic på Åheim den 22. oktober. Fokus på HMS er noko som elevane sit igjen med etter besøket.

Les meir

Eit sterkt møte

Tidlegare i haust hadde klassene i Helse og Sosialfag (vg1) og Helsearbeiderfag (vg2) ved vidaregåande skule i Syvde besøk av tilsette ved SMISO som er ei forkorting for Senter mot incest og seksuelle overgrep.

Les meir

Vellukka tverrfagleg ekskursjon

ST-klassa tok innspurten før haustferien i form av tverrfagleg ekskursjon i området på Øverberg.

Les meir

Ein god start på skuleåret

I løpet av dei første skulevekene har vi hatt fleire vellukka arrangement for elevar og foreldre. Tur til Sandviksanden, besøksdag på ulike etatar i Vanylven kommune og foreldremøte er nokre av aktivitetane vi har gjennomført.

Les meir

Vi ønskjer alle elevar og tilsette vel møtt til eit nytt skuleår!

Skulestart for elevane er torsdag 19. august. De møter opp på skulen kl. 08.10 der vi samlast på kantina. Dersom du lurer på noko i samband med skulestart, må du gjerne ta kontakt med skulen. Frå 2. august er vi på kontora til stades.

Les meir

Hugs å svare på tilbod om skuleplass.

Svar på inntak vil vere klart 9. juli, og svarfristen er 16. juli. Svar på tilbod skal gjevast på www.vigo.no og søkjarane må bruke PIN-kodar til MinID for å gå inn og svare.

Les meir

Søk om utstyrsstipend – alle med ungdomsrett får!

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, same kor mykje foreldra tener. Hugs at du må søkje for å få stipendet.

Les meir